Go to Top

藥材資料表

黃柏

藥材簡介

藥材名稱 │ 黃柏
藥材異名 │
藥材學名 │ Phellodendron chinense Schneid.
藥用部位 │ 樹皮
藥材性味 │ 味苦,性寒
藥材歸經 │ 腎、膀胱經
藥材效用 │ 清熱,燥濕,瀉火,解毒

藥材產地

四川、貴州、陜西、湖北