Go to Top

藥材資料表

山梔子

藥材簡介

藥材名稱 │ 山梔子
藥材異名 │ 梔子
藥材學名 │ Gardenia jasminoides Ellis
藥用部位 │ 果實
藥材性味 │ 味苦,性寒
藥材歸經 │ 心、肝、肺、胃經
藥材效用 │ 清熱瀉火除煩、涼血止血、利濕退黃、消腫止痛

藥材產地

江西、湖南、湖北、浙江