Go to Top

藥材資料表

菟絲子

藥材簡介

藥材名稱 │ 菟絲子
藥材異名 │
藥材學名 │ Cuscuta chinessis Lam.
藥用部位 │ 成熟種子
藥材性味 │ 味甘,性平
藥材歸經 │ 腎、肝、脾經
藥材效用 │ 補腎益精,養肝明目,止瀉安胎

藥材產地

各地