Go to Top

藥材資料表

青蒿

藥材簡介

藥材名稱 │ 青蒿
藥材異名 │
藥材學名 │ Artemisia annua L.
藥用部位 │ 全草
藥材性味 │ 味苦、微辛,性寒
藥材歸經 │ 肝、膽經
藥材效用 │ 清熱,解暑,除骨蒸

藥材產地

各地