Go to Top

藥材資料表

川芎

藥材簡介

藥材名稱 │ 川芎
藥材異名 │
藥材學名 │ Ligusticum chuanxiong Hort.
藥用部位 │ 根莖
藥材性味 │ 辛,溫
藥材歸經 │ 肝、膽、心包經
藥材效用 │ 活血行氣,祛風止痛

藥材產地

四川