Go to Top

藥材資料表

肉桂

藥材簡介

藥材名稱 │ 肉桂
藥材異名 │
藥材學名 │ Cinnamomum cassia Presl
藥用部位 │ 樹皮
藥材性味 │ 味辛、甘,性熱
藥材歸經 │ 腎、脾,膀胱經
藥材效用 │ 補元陽,暖脾胃,除積冷,通血脈

藥材產地

廣東、廣西、海南、雲南