Go to Top

藥材資料表

石菖蒲

藥材簡介

藥材名稱 │ 石菖蒲
藥材異名 │
藥材學名 │ Acorus tatarinowii Schott.
藥用部位 │ 根莖
藥材性味 │ 味辛,性微溫
藥材歸經 │ 心、胃經
藥材效用 │ 開竅,豁痰,理氣,活血,散風,去濕

藥材產地

四川、浙江、江蘇