Go to Top

藥材資料表

澤瀉

藥材簡介

藥材名稱 │ 澤瀉
藥材異名 │
藥材學名 │ Alisma orientalis (Sam.) Juzep.
藥用部位 │ 塊莖
藥材性味 │ 味甘,性寒
藥材歸經 │ 腎、膀胱經
藥材效用 │ 利水,滲濕,泄熱

藥材產地

福建、四川、江西